FLERE ENKELTHEDER, VINK OG GÅDER

Flere særkender


Med alle sine andre enkeltheder, vink og gåder kan fortællingen tiltrække og udfordre en ret forskelligartet samling eventyrelskere, og tilmed læsere, som ellers ikke bryder sig om fantasy og eventyr:

Hesteelskere vil finde så megen magi mellem menneske og hest, kærligheden mellem pige og hest, ryttersprog og rytterbegreber, lange udholdenhedsridt, som også vises på kortene, og de kan endog bedømme hesten ud fra hovsporene på omslaget;

Klippeti kloppeti, klippeti kloppeti

Stjernekiggere vil finde alt, hvad der er værd at se deroppe, med en anden verdens navne; de kan tage udfordringen op og tidsfæste alting på dagen i den kendte verden, og de kan nyde den enkle og sammenhængende årstidsbestemte kalender;

Påbegyndt i denne første bog, vil runeelskere finde betydningerne, de magiske sider og den tidlige udvikling vævet ind i selve fortællingen, og de kan nyde de særlige runeskriftsnit, som bygger på kernen i de tidlige indskifter;

Gamle bogstaver

Den indre rejse udgør en vigtig side af fortællingen; hele historien kan læses som et billedlig beskrivelse af et forløb af selvudvikling, som kan genkendes eller tilføje spænding, især i det første og de sidste kapitler;

Skrevet på et rent dansk helt uden fremmedord er bogens sprog holdt i et enkelt ordvalg med oprindelige udtryk, talemåder, sange, rim og ordspil for at fremstå med den friskhed, der kendetegner et tidligt trin i sprogets dannelse; og det er velegnet til højtlæsning, for både voksne og store børn;

Klap, klap

De bløde farveovergange og klapperne muliggør een lang omslagsfortælling i hovspor; garnheftningen sikrer holdbarhed til årelangt brug; bogens ydre form har de samme forholdstal åben og lukket, og det gyldne snit optræder både på den enkelte side og i det fulde opslag; den formfuldendte fremtoning understreges af skriftsnittet og den omhyggelige udskydning; sammen med det bløde omslag gør papirvalget, at bogen åbner sig for læseren, og med en tilstrækkelig indermargen kan man læse den uden at brække ryggen på den; bogen er folieret, hvilket fremhæver gavemuligheden og giver læseren mulighed for at nyde bogens duft, som om den blev overrakt af trykkeren; og folieringen bærer stregkoden, som kan smides væk sammen med den, så omslaget lades uforstyrret.

Op til syv

Tilbage til de første enkeltheder

Tilbage til Landet

Engelsk